Privacybeleid

Wij van Styles Outlet zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zullen jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over jouw privacy, mag je contact opnemen met support@styles-outlet.com

Artikel 1 – Bedrijfsidentiteit

Styles Outlet is gevestigd op:

Adres: Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Utrecht, Nederland

E-mail: support@styles-outlet.com

Openingsuren klantenservice:
Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00
Zaterdag en zondag van 10:00 tot 16:00

Wij streven ernaar om binnen 24 uur te reageren op uw e-mail.

Styles Outlet respecteert uw privacy. Uw e-mailadres is volledig veilig. We verkopen of verhuren uw persoonlijke informatie die we verzamelen (zoals uw e-mailadres, naam en andere gegevens) niet aan derden zonder uw toestemming. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, opslaan en gebruiken om de inhoud, diensten en reclame die we aan u leveren aan te passen op basis van uw voorkeuren en interesses.

Artikel 2 - Aankoop van goederen

Betaling: Wanneer u goederen via de Styles Outlet koopt, moet u aanvullende  informatie over uw kredietkaart of ander betaalmethode bezorgen. U verklaart en garandeert aan Styles Outlet dat deze informatie waar is en dat u gemachtigd bent om de betaalmethode te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met uw aankoop van goederen via de Service.

Verlies en annulering: De titel en het risico van verlies voor alle door u bestelde goederen gaan op u over bij onze levering aan de vervoerder. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen van goederen om welke reden dan ook te annuleren.

Artikel 3 - U beschermen

Styles Outlet is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Styles Outlet. Styles Outlet ("Styles Outlet", "wij", "ons", "onze") zet zich in om uw privacy te beschermen. Bij Styles Outlet delen we de informatie van onze klanten nooit met derden. We gebruiken de informatie die u ons geeft om te reageren op uw vragen, toekomstige aankopen voor u aan te passen, ons bedrijf te verbeteren en met u te communiceren. We proberen altijd uw Styles Outlet-winkelervaring te personaliseren en voortdurend te verbeteren.

Uw gebruik van de Website is onderworpen aan dit Privacybeleid (het "Beleid") en de Gebruiksvoorwaarden van de Website ("Voorwaarden"). In dit Beleid wordt een woord/term met een hoofdletter gedefinieerd in de Voorwaarden of elders in dit Beleid.

In ons Beleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen op de Website, hoe wij deze informatie gebruiken en/of vrijgeven en hoe deze informatie door ons wordt bijgehouden. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit beleid te accepteren. Als u niet geheel of gedeeltelijk akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, dient u deze website niet te gebruiken. Houd er rekening mee dat dit beleid alleen van toepassing is op informatie die op de Website wordt verzameld en niet op informatie die via andere methoden of bronnen wordt verzameld of verkregen.

Ons beleid zorgt ervoor dat alle informatie die u aan ons verstrekt privé en veilig blijft. Om u gerust te stellen, geven we hieronder details over de informatie die u aan ons verstrekt en hoe deze wel en, nog belangrijker, niet zal worden gebruikt. We zullen nooit gevoelige informatie over u verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De informatie die we bewaren is accuraat en up-to-date. U kunt de informatie die wij over u hebben controleren door contact met ons op te nemen (hiervoor kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht). Als u onjuistheden vindt, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen of corrigeren.

Artikel 4 - Persoonlijk Identificeerbare Informatie - Verzameling van PII die we verzamelen

We verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie ("PII") die vrijwillig wordt verstrekt tijdens de registratie of in antwoord op specifieke verzoeken om informatie die expliciet aan u worden voorgelegd.

We kunnen ook uw Internet Protocol ("IP")-adres verzamelen om problemen met onze server vast te stellen en deze website te beheren. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u het internet gebruikt. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om u tijdens een bepaalde sessie te identificeren en om brede demografische informatie te verzamelen.

Tijdens uw gebruik van de website kunnen we u om uw e-mailadres vragen. Om vouchers te kopen, kan u gevraagd worden om sommige of alle van de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken: Voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en details van een betalingsmechanisme, bijv. creditcardgegevens .

Artikel 5 - Gebruik en openbaarmaking van PII

Alle persoonlijke gegevens worden bewaard in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

We gebruiken persoonlijke gegevens om u informatie te verstrekken over Styles Outlet om u op de juiste manier te voorzien van de Service en om onszelf aan u te verkopen. Het is ons beleid om PII niet te verkopen of te delen met derde organisaties (buiten onze groepsmaatschappijen) tenzij we dit moeten doen voor fraudepreventie en -detectie. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren aan derden voor hun marketing of andere commerciële doeleinden zonder uw voorafgaande toestemming.

We kunnen uw persoonlijke gegevens echter wel delen met onze agenten en onderaannemers om ons te helpen bij het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit beleid. We kunnen bijvoorbeeld derden inschakelen om ons marketing- of klantenserviceondersteuning te bieden, of de gegevens naar een creditcardprovider sturen om een betaling te verwerken.

We behouden ons ook altijd het recht voor om PII vrij te geven om:

(a) De toepasselijke wetgeving na te leven;

(b) Te reageren op verzoeken van de overheid (of verzoeken van wettelijke, overheids-, semi-overheids- of lokale autoriteiten of internetbeschermingsautoriteiten van welke aard dan ook);

(c) te voldoen aan alle toepasselijke juridische processen of procedures;

(d) onze rechten of eigendommen, deze website en/of andere gebruikers van deze website te beschermen.

Houd er rekening mee dat wij uw informatie internationaal kunnen versturen als onderdeel van het delen van PII zoals hierboven vermeld, inclusief naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige locaties buiten de EER hebben mogelijk helemaal geen adequate wetten voor gegevensbescherming of bieden andere niveaus van bescherming voor persoonsgegevens die niet zo hoog zijn als in Duitsland. Door PII aan ons te verstrekken, erkent u dat als wij uw informatie op de in dit beleid beschreven manier hebben gebruikt, wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uw informatie door derden die uw informatie ontvangen en verwerken.

Artikel 6 - Cookies

Wij gebruiken "cookies", een technologie om gegevens op uw computer op te slaan door gebruik te maken van de functionaliteit van uw browser. Veel websites doen dit omdat cookies de uitgever van de website in staat stellen om nuttige dingen te doen, zoals uitzoeken of de computer (en waarschijnlijk de gebruiker) de website al eerder heeft bezocht. U kunt meestal uw browser wijzigen om het gebruik van cookies te voorkomen - maar als u dit doet, werkt de service (en de website) mogelijk niet goed. De informatie die in de cookie wordt opgeslagen, wordt gebruikt om u te identificeren. Dit stelt ons in staat om een efficiënte service te verlenen en de gedragspatronen van bezoekers op de website te volgen.

Daarnaast kunnen externe adverteerders of advertentieservers tijdens het aanbieden van advertenties op deze website (indien van toepassing) een unieke cookie in uw browser plaatsen of herkennen. Het gebruik van cookies door dergelijke externe adverteerders of advertentieservers valt niet onder dit Beleid, maar onder hun eigen respectieve privacybeleid. (Houd er rekening mee dat het gebruik van de Website niet bedoeld is voor of gericht is op kinderen jonger dan 18 jaar).

Artikel 7 - E-mails

Wij kunnen u e-mails sturen voor de volgende doeleinden:

Als onderdeel van de Service. We sturen (of kunnen sturen) bijvoorbeeld e-mails naar u in een aantal van de volgende voorbeeldomstandigheden:- Na registratie, om u te voorzien van uw accountgegevens;

- Na registratie, om u te voorzien van uw accountgegevens;
- Als herinneringse-mails over de diensten die we aanbieden (vooral als je er nog geen of al een tijdje geen gebruik van hebt gemaakt);
- Om je aangevraagde informatie of vouchers te sturen;
- Als nieuwsbrief;
- Als promotionele e-mails;
- Om u verwante diensten van Styles Outlet aan te bieden
Met betrekking tot marketing- of promotie-e-mails die we versturen, zullen we u echter altijd de mogelijkheid bieden om u in de toekomst af te melden (of uit te schrijven).

Artikel 8 - Beveiliging en opslag

De persoonlijke gegevens die we bewaren, worden veilig opgeslagen op onze systemen in overeenstemming met ons interne beveiligingsbeleid en de wet. We bewaren gegevens tot 3 jaar nadat ze voor het laatst door ons zijn geraadpleegd of gebruikt.

Met betrekking tot informatie die wordt overgedragen tussen de website en/of gebruikers, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen om deze informatie te beschermen, maar we kunnen onbevoegde toegang tot deze informatie door derden of de onbedoelde openbaarmaking van dergelijke informatie tijdens de overdracht mogelijk niet voorkomen. Gebruikers erkennen dit risico wanneer ze communiceren met de Website.

Artikel 9 - Overdracht onder bepaalde omstandigheden

In geval van verkoop, fusie, consolidatie, wijziging van zeggenschap, overdracht van substantiële activa, reorganisatie of liquidatie of Styles Outlet, kunnen wij, naar eigen goeddunken, informatie die op en via deze Website is verzameld (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, PII en andere informatie) overdragen, verkopen of toewijzen aan een of meer relevante derden.

Artikel 10 - Klantenservice

Als u vragen of bezorgdheden hebt of toegang wilt vragen tot uw persoonlijke informatie in het bezit van Styles Outlet, neem dan gerust contact met ons op.

Artikel 11 - Disclaimer

Bij de aankoop van producten op deze website erkent en aanvaardt de klant dat de betaling voor de producten wordt overgemaakt aan betalingssystemen die door derden worden beheerd. De financiële basisinformatie van de klant kan worden gedeeld met de betalingssystemen van derden en hun uitvoerende/controlerende entiteit.

Alle informatie die wordt ontvangen door de betalingssystemen van derden en hun uitvoerende/controlerende entiteit zal worden beheerd in overeenstemming met hun privacybeleid en algemene voorwaarden, die HIER te vinden zijn. De Klant doet afstand van alle rechten om juridische stappen te ondernemen tegen de door derden beheerde betalingssystemen en hun operationele/controlerende entiteit met betrekking tot het vermogen van de entiteit om betaling te ontvangen voor de werking van de Website in verband met producten die door de Website Operator zijn geleverd als gevolg van betaling vanaf de Website.

Artikel 12 - Wijzigingen in dit beleid

Houd er rekening mee dat dit beleid deel uitmaakt van de gebruiksvoorwaarden van deze website en deel uitmaakt van de overeenkomst tussen u en ons. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk wijzigen. Eventuele wijzigingen in dit beleid worden onmiddellijk van kracht nadat het herziene beleid op de site is geplaatst. Afhankelijk van de aard van de wijziging kunnen wij een kennisgeving van de wijziging plaatsen: (a) op de startpagina van de Website of (b) per e-mail als wij uw e-mailadres hebben. In beide gevallen wordt u echter geacht met dergelijke wijzigingen te hebben ingestemd door de Website na de wijzigingen te blijven gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, geheel of gedeeltelijk, dient u uw gebruik van de Website te staken.

Artikel 13 - Eigendomsrechten van de Styles Outlet-service

Inhoud van de Service, Software en Handelsmerken: U mag de Styles Outlet Service alleen gebruiken om zakelijke transacties met Styles Outlet uit te voeren. U mag geen geautomatiseerde technologie gebruiken om informatie van de Styles Outlet Service te schrapen, te delven of te oogsten of om op een andere manier toegang te krijgen tot de pagina's van de Styles Outlet Service voor ongeoorloofde doeleinden. Indien de Styles Outlet Service u de toegang tot de Styles Outlet Service verhindert (inclusief door uw IP-adres te blokkeren), gaat u ermee akkoord geen actie te ondernemen om deze blokkering te omzeilen (bv. door uw IP-adres te maskeren of een proxy IP-adres te gebruiken). De technologie en software die ten grondslag ligt aan of verdeeld wordt in verband met de Styles Outlet Service is eigendom van Styles Outlet, onze filialen en onze partners (de "Software"). U gaat ermee akkoord geen afgeleide werken te kopiëren, te wijzigen, te creëren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te assembleren of anderszins te proberen de broncode te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of anderszins rechten op de Software over te dragen.

De Styles Outlet Service kan afbeeldingen, grafieken, lettertypes en andere inhoud of functies ("Service-inhoud") bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en wetten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Styles Outlet, gaat u ermee akkoord de Styles Outlet Service of de Inhoud van de Service geheel noch gedeeltelijk te wijzigen, kopiëren, framen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, verdelen of afgeleide werken te creëren op basis van de Styles Outlet Service of de Inhoud van de Service. Elk gebruik van de Styles Outlet Service of Service-inhoud dat hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan, is strikt verboden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Styles Outlet.

De naam Styles Outlet en logo's zijn handelsmerken en dienstmerken van Styles Outlet (gezamenlijk de "Styles Outlet-merken"). Andere bedrijfs-, product- en servicenamen en logo's die worden gebruikt en weergegeven via de Styles Outlet Service kunnen handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars zijn, die al dan niet Styles Outlet onderschrijven of verbonden of geassocieerd zijn met Styles Outlet. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden of de Styles Outlet Service mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een van de Styles Outlet-handelsmerken te gebruiken die worden weergegeven op de Styles Outlet Service zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van Styles Outlet-handelsmerken komt uitsluitend ten goede aan Styles Outlet.

Materiaal van derden: In geen geval is Styles Outlet op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige inhoud of materialen die door derden (inclusief Gebruikers) worden verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van dergelijke inhoud of materialen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn de derde leveranciers van dergelijke inhoud en materialen uitdrukkelijke en beoogde derde begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot hun inhoud en materialen.

Styles Outlet kan inhoud bewaren en kan ook inhoud vrijgeven als de wet dit vereist of als Styles Outlet te goeder trouw gelooft dat een dergelijke bewaring of vrijgave redelijkerwijs nodig is om (a) te voldoen aan juridische procedures, toepasselijke wetgeving of overheidsverzoeken; (b) deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; (c) te reageren op claims dat bepaalde Inhoud de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Styles Outlet, zijn gebruikers of het publiek te beschermen.